DISCLAIMER
Op het gebruik van deze website (www.sparkleout.com) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van
toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
SPARKLE OUT streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat SPARKLE OUT niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie
op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.


Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. SPARKLE OUT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen SPARKLE OUT en de gebruiker van de website ontstaan.


E-mail
SPARKLE OUT garandeert niet dat e-mails die aan SPARKLE OUT worden verzonden (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met SPARKLE OUT te corresponderen, accepteert u dit risico.


Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. SPARKLE OUT heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. SPARKLE OUT aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik
van websites van derden.


Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van SPARKLE OUT zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere
manier openbaar worden gemaakt, zonder dat SPARKLE OUT daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.


Toeschrijving
Deze disclaimer is gemaakt met behulp van Rocket Lawyer (https://www.rocketlawyer.com/nl/nl).

Waar ben je naar op zoek?
Typ de productnaam of zoekterm in en druk op "enter"